Wat

Sparringpartner

Wie toezichthouder, bestuurder, directeur of projectleider is, stuit op vragen waar geen vooraf gegeven antwoorden op bestaan. Het zijn complexe rollen, waarin het soms zoeken is naar een juiste houding, een passende interventie of een goede toon. Dan kan het helpen om een sparringpartner te hebben om dit soort vragen mee te bespreken. Bijvoorbeeld om meer overzicht en focus te krijgen. Of meer congruentie tussen verstand en gevoel. Of meer synergie tussen betrokkenen. 

 

Welke vraag zich ook aandient, onze klankbordrol is er altijd op gericht om beter afgewogen en zorgvuldiger te kunnen handelen. In onze rol als sparringpartner kijken we van een afstandje en zijn we tegelijkertijd nabij en betrokken. We stellen niet alleen vragen, maar brengen ook onze expertise in. We zeggen eerlijk wat ons opvalt. We geven terug wat we zien aan weerbarstige patronen. We dagen het denken uit, we maken emoties op een zorgvuldige manier bespreekbaar en we zijn gul en creatief in het aandragen van praktisch uitvoerbare ideeën.