Wat

Kartrekker in een veranderingsproces

Veel organisatieveranderingen verlopen stroef, ondanks uitgewerkte visies, projectplannen en smart geformuleerde resultaten. Ook wij struikelen regelmatig over complexiteit en ambities. Wat we daarvan hebben geleerd? Blijven kijken naar het geheel en het tegelijkertijd eenvoudig houden. Stap voor stap ontwikkelen en ruimte houden voor onverwachte wendingen.

 

 

Hoe meer kennis beschikbaar komt over ons brein, hoe beter we snappen wat er wel en niet werkt in veranderingstrajecten. En hoe we deze trajecten zo kunnen inrichten dat ze rekening houden met onze neurologische bedrading. Zo weten we inmiddels dat bij gebrek aan autonomie of eerlijkheid ons cognitieve brein hapert, omdat boosheid de overhand krijgt. En dat we goed gedijen bij plezier, een helder, betekenisvol doel en onderling vertrouwen. Dan leren we sneller, durven we meer en zijn we creatiever. Aan deze aspecten besteden we veel aandacht in onze trajecten.