Wat

Hersteller van stagnerende samenwerkinsrelaties

Stagnerende samenwerkingsrelaties kosten veel energie. En als je er met elkaar eenmaal middenin zit is het vaak lastig om de sleutel tot een oplossing te vinden. Je eigen oplossing blijkt voor de ander niet te werken en die van de ander werkt niet voor jou. Je komt met elkaar in steeds hetzelfde gesprek terecht en de stagnatie blijft. Hulp van buitenaf geeft dan ruimte en een nieuw perspectief.

 

 

We kijken naar patronen die zijn ontstaan, maar gaan niet op zoek naar oorzaak en schuld. We luisteren naar goede bedoelingen die hun doel niet bereikt hebben. We kijken naar wat bindt en de moeite waard is. We maken wensen en mogelijkheden van ieder afzonderlijk expliciet. We zoeken naar praktische en kansrijke oplossingen. Wat werkt benutten we en maken we robuust. Zodat het vertrouwen kan herstellen en de samenwerking weer productief wordt.