Publicaties

Boeken

Publicaties Marijke

 

Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden (2016), Spanjersberg, M., A. van den Hoek, E. Veldhuijzen van Zanten en R. van Wingerden, Utrecht: Stili Novi.

 

 

 

 

Kijken met de systeembril, in: Boersema-Vermeer, H. en G. de Groot (red.) (2016): Werken met Leren Veranderen. Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk, p. 181 - 190. Deventer: Vakmedianet.

 

 

 

Paul Watzlawick en de regels van het spel, in: Kessener, B. en L. van Oss (red.), (2019), Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen, p. 393 - 409. Deventer: Management Impact.

 

 

 

 

Gezinstherapie bij conflicten op het werk, in: Kessener, B. en L. van Oss (red.), (2019), Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen, p. 411 - 431. Deventer: Management Impact.

 

 

De wijsheid zit in het systeem zelf. Een briefwisseling over Margareth Wheatley, In: Kessener, B. en L. van Oss (red.), (2019), Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen, p. 579 - 592. Deventer: Management Impact.

 

IMG_1230-large.jpeg