• Anneke Jelsma

Huidige aanpak kindermishandeling ontoereikend


Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) in Friesland behandelde in 2015 zo’n 60 van de meest complexe Friese kindermishandelingszaken. De belangrijkste les uit deze casussen was dat de huidige aanpak van kindermishandeling voor een bepaalde categorie gezinnen onvoldoende is. Langdurige zorg in plaats van een crisisgerichte aanpak lijkt niet alleen effectiever maar is op de lange duur zelfs goedkoper

Dit artikel verscheen eerder in Orthopedagogiek Onderzoek en Praktijk (OOP), jaargang 55. nr. 3/4 maart/april 2016.

Over de auteurs

Drs. Anneke Jelsma, drs. Anke van Dijke, Jeanette Nijland, Ellen de Ruiter (Bc.) en drs. Linda Terpstra zijn werkzaam als respectievelijk projectleider MDCK Friesland, lid Raad van Bestuur Fier, directeur/bestuurder Regiecentrum Friesland (incl. Veilig Thuis en de Kinderbescherming), communicatie expert bij Fier, voorzitter Raad van bestuur Fier.


83 keer bekeken