Wat

Sparringpartner voor lastige vraagstukken

Wie toezichthouder, bestuurder, directeur of projectleider is, stuit op vragen waar geen vooraf gegeven antwoorden op bestaan. Het zijn complexe rollen, waarin het soms zoeken is naar een juiste houding, een passende interventie of een goede toon. Dan kan het helpen om een sparringpartner te hebben om dit soort vragen mee te bespreken. Bijvoorbeeld om meer overzicht en focus te krijgen. Of meer congruentie tussen verstand en gevoel. Of meer synergie tussen betrokkenen. 

 

Welke vraag zich ook aandient, onze klankbordrol is er altijd op gericht om beter afgewogen en zorgvuldiger te kunnen handelen. In onze rol als sparringpartner kijken we van een afstandje en zijn we tegelijkertijd nabij en betrokken. We stellen niet alleen vragen, maar brengen ook onze expertise in. We zeggen eerlijk wat ons opvalt. We geven terug wat we zien aan weerbarstige patronen. We dagen het denken uit, we maken emoties op een zorgvuldige manier bespreekbaar en we zijn gul en creatief in het aandragen van praktisch uitvoerbare ideeën. 

 

Kartrekker in een veranderingsproces

 

Veel organisatieveranderingen verlopen stroef, ondanks uitgewerkte visies, projectplannen en smart geformuleerde resultaten. Ook wij struikelen regelmatig over complexiteit en ambities. Wat we daarvan hebben geleerd? Blijven kijken naar het geheel en het tegelijkertijd eenvoudig houden. Stap voor stap ontwikkelen en ruimte houden voor onverwachte wendingen. 

 

Hoe meer kennis beschikbaar komt over ons brein, hoe beter we snappen wat er wel en niet werkt in veranderingstrajecten. En hoe we deze trajecten zo kunnen inrichten dat ze rekening houden met onze neurologische bedrading. Zo weten we inmiddels dat bij gebrek aan autonomie of eerlijkheid ons cognitieve brein hapert, omdat boosheid de overhand krijgt. En dat we goed gedijen bij plezier, een helder, betekenisvol doel en onderling vertrouwen. Dan leren we sneller, durven we meer en zijn we creatiever. Aan deze aspecten besteden we veel aandacht in onze trajecten. 

 

Mail ons

Bel ons

Anneke Jelsma
06 - 123 456 78
 
Marijke Spanjersberg
06 - 123 456 78

- Sparringpartner voor lastige

  vraagstukken

- Kartrekker in een

  veranderingsproces

- Hersteller van stagnerende

  samenwerkingsrelaties

- Coach

- Docent

- Ons Netwerk: een leernetwerk met   ‘PopUp Huiskamer Masterclasses’

UP

Anneke Jelsma

ajelsma@planet.nl

06 25 09 36 83

werkgebied Noord Nederland

Marijke Spanjersberg

marijke.spanjersberg@icloud.com

06 55 72 59 50

werkgebied Randstad en Midden Nederland

Contactformulier

© Website gemaakt door Wisemice.nl