UP

De meeste mensen houden van hun werk. Het geeft zin en betekenis. Uitdaging en waardering. Structuur en zekerheid. Maar soms verdwijnt dit naar de achtergrond. Waarom? 

Omdat je in je rol als professional te weinig ruimte krijgt?

Omdat je in je rol als leider van een project of programma de andere partijen maar niet op een lijn krijgt?

Omdat je in je rol als leidinggevende steeds opnieuw belandt in moeizame discussies over de noodzakelijke veranderingen?

Omdat je in je rol als bestuurder voelt dat de spanning tussen jou en de toezichthouder oploopt?

 

Welk werk je ook doet, als je dit soort obstakels op je weg treft, wil je dat ze opgelost worden. Je wilt dat je werk weer leuk wordt. Dat de inhoud van je werk en het doel waarvoor je gaat weer centraal komen te staan. Dat de dynamiek in de onderlinge relaties en de bijbehorende emoties niet langer de baas zijn. En dat is ons werk. Waarom? Omdat wij dat ook willen. En omdat wij geloven dat het altijd beter kan.

Dr. Marijke

Spanjersberg

(1958)psycholoog

 

Drs. Anneke Jelsma (1952)psycholoog

 • LinkedIn App Icon
 • LinkedIn App Icon

UP

Waarom

 

Waartoe

UP

Ons doel is dat het geheel weer gaat kloppen. Dat het werk weer soepel loopt en er weer 

synergie wordt ervaren. We maken complexiteit hanteerbaar en creëren beweging waar verhoudingen onder druk staan. We zetten ons in voor meer helderheid, meer eenvoud en meer samenhang. Daarbij kijken we altijd naar het geheel: naar het doel, de organisatie, de mensen en de onderlinge betrekkingen. Is het gezamenlijke doel helder en inspirerend? Is het werk zo ingericht dat het voor iedereen logisch en efficiënt is? Zijn de onderlinge spelregels rechtvaardig en transparant? Zit iedereen in z’n kracht en is er over en weer vertrouwen en respect? 

Daar werken we naar toe.

 

 

Wat

 • Opleiding Systeeminterventies

 • Sparringpartner voor samenwerkingsvraagstukken

 • Kartrekker in een veranderingsproces

 • Hersteller van stagnerende samenwerkingsrelaties

 • Coach

UP

 

Wie

UP

Wie zijn wij?

 • De voorkant van ons CV

 • De achterkant van ons CV

 • Onze beeldtaal of: hoe wij (kijken naar) veranderen

 

Hoe

hoe_14_s1.jpg
hoe_13_s1.jpg
hoe_12_s1.jpg
hoe_11_s1.jpg
hoe_10_s1.jpg
hoe_9_s1.jpg
hoe_8_s1.jpg
hoe_7_s1.jpg
hoe_6_s1.jpg
hoe_5_s1.jpg
hoe_4_s1.jpg
hoe_3_s1.jpg
hoe_2_s1.jpg
hoe_1_s1.jpg

UP

 
 

Publicaties

UP

 • Artikelen

 • BLOG

 • Boeken